HERBARIUM
Hjertetjønnaks
 
Familie: Tjønnaksfamilien
 
Latinsk Navn: Potamogeton perfoliatus

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Vestvannet i Sarpsborg kommune.

Dato: 6 september 2007