HERBARIUM
Hjertemelde
 
 
Familie: Meldefamilien
 
Latinsk Navn: Chenopodium hybridum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tavv ved Tomb i Råde kommune.

Dato: 23 september 2015