HERBARIUM
Hjertekongslys
 
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Verbascum phlomoides

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredikstad kommune.

Dato:
21 oktober 2016
15 oktober 2010