HERBARIUM
Hjertegras
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Briza media

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
4 uni 2011
25 juni 2007