HERBARIUM
Hinnebregne
EditRegion8  
 
Familie: Hinnebregnefamilien
 
Latinsk Navn: Hymenophyllum wilsonii

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet ved Andal sør i Bømlo kommune.

Dato:
7 juli 2020