HERBARIUM
Hestespreng
 
 
Familie: Hestesprengfamilien
 
Latinsk Navn: Cryptogramma crispa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Innerdalen i Sunndal kommune.

Dato: 25 juli 2016