HERBARIUM
Hestehavre
 
 
Familie: Gressfamilien
 
Latinsk Navn: Arrhenatherum elatius

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Store Sletter i Råde kommune, og på Flatskjæra i Fredrikstad kommune.

Dato:
30 mai 2012
16 juni 2011