HERBARIUM
Hengeving
 
Familie: Hengevingfamilien
 
Latinsk Navn: Phegopteris connectilis

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Hvaler kommune og i Sarpsborg kommune.

Dato:
11 mai 2020
14 mai 2006