HERBARIUM
Hengebjørk
 
Familie: Bjørkefamilien
 
Latinsk Navn: Betula pendula

Diverse opplysninger:

Bilde 1 og 3 ble tatt i Sarpsborg kommune ved Soli Brug.
Bilde 2 ble tatt på Mærrapanna i Onsøy kommune.

Dato:
06 mai 2006
24 april 2008
09 mai 2006