HERBARIUM
Hengeaks
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Melica nutans

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Hovedøya i Oslo kommune, ved Solli og Tunevannet i Sarpsborg kommune og på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
25 mai 2017
27 mai 2013
10 mai 2007
8 juni 2005