HERBARIUM
Havstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex paleacea

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Hvaler.

Dato:
17 juni 2017
5 juni 2005