HERBARIUM
Havsivaks
Les mer om havsivaks i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Schoenoplectus maritimus

Diverse opplysninger:

Dissee bildene ble tatt i Hvaler kommune.

Dato:
29 juni 2008
03 juli 2005