HERBARIUM
Havbendel
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Spergularia media

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Viker i Hvaler kommune.

Dato:
13 juli 2015
13 august 2012
6 august 2007