HERBARIUM
Hartmansstarr
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Carex hartmanii

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på ei øy i Vestvannet i Sarpsborg kommune.

Dato:
15 mai 2005
09 juni 2005
15 juni 2005