HERBARIUM
Harestarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex leporina

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Tingvoll og Sarpsborg kommune kommune.

Dato:
17 juli 2015
5 juli 2007