HERBARIUM
Harekløver
 
Familie: Ertefamilien
 
Latinsk Navn: Trifolium arvense

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune., på Saltholmen i Rygge kommune og i Sarpsborg kommune.

Dato:
4 juli 2015
27 juni 2007
24 juni 2005