HERBARIUM
Haredylle
 
Familie: Korgplante
 
Latinsk Navn: Sonchus oleraceus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er begge tatt i Sarpsborg kommune.
Det ene ved Kalnes, og det andre ved Borregaard.

Dato:
18 august 2005
03 september 2005