HERBARIUM
Hamp
 
 
Familie: Hampefamilien
 
Latinsk Navn: Cannabis sativa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i en gårsplass ved Tomb i Råde kommune.

Dato: 20 august 2014