HERBARIUM
Hageskrinneblom
 
Familie: Korsblomst
 
Latinsk Navn: Arabis caucasica

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt nede ved Sundøya i Hole kommune. Stod i veikanten i en bratt skråning.

Dato: 27 april 2008