HERBARIUM
Hårsvingel
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Festuca baffinensis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sassendalen på Svalbard.

Dato: 16 juli 2013