HERBARIUM
Hårfrytle
 
Familie: Sivfamilien
 
Latinsk Navn: Luzula pilosa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune.

Dato:
22 mars 2019
13 april 2016
30 mai 2013
29 mars 2012
1 mai 2011
10 april 2008
25 april 2005