HERBARIUM
Gyvel
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Cytisus scoparius

Diverse opplysninger:

Denne planten ble funnet forvillet på noen barkhauger på Opsund flislager.

Dato: 2 juni 2008