HERBARIUM
Gulmjelt
 
Familie: Erte
 
Latinsk Navn: Astragalus frigidus

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt ved Kongsvoll Fjellstue i Oppdal kommune.

Dato: 10 juli 2005