HERBARIUM
Gullkløver
 
Familie: Erte
 
Latinsk Navn: Trifolium aureum

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet ved rundkjøringen ved Mosseporten i Moss kommune.

Dato: 24 juli 2004