HERBARIUM
Gulldusk
 
Familie: Nøkleblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Lysimachia thyrsiflora

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Brattestø i Hvaler kommune.

Dato:
30 juni 2017
22 june 2005
03 juli 2005