HERBARIUM
Gulflatbelg
 
Familie: Ertefamilien
 
Latinsk Navn: Lathyrus pratensis

Diverse opplysninger:

Disse bildet er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato:
26 juli 2010
Juli 2003