HERBARIUM
Griseblad
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Scorzonera humulis L.

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt på Brattestø i Hvaler kommune og ved Nes Herregård i Fredrikstad kommune.

Dato:
27 mai 2017
15 juni 2013
5 juni 2005