HERBARIUM
Gjerdevikke
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Vicia sepium

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune, på Kurland i Sarpsborg kommune og på Vågbø i Tingvoll Kommune.

Dato:
10 juni 2012
11 mai 2007
Juli 2003