HERBARIUM
Fredløs
 
Familie: Nøkleblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Lysimachia vulgaris

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Sarpsborg kommune og på Viker Asmaløy i Hvaler kommune.

Dato:
5 august 2017
9 august 2005