HERBARIUM
Forvikke
 
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Vicia sativa ssp. sativa

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato: 16 oktober 2011