HERBARIUM
Fórtiriltunge
 
Familie: Erteblomst
 
Latinsk Navn: Lotus pedunculatus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato: 7 juli 2007