HERBARIUM
Føllblom
Les mer om føllblom i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Leontodon autumnalis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Søndre Sandøy i Hvaler kommune.

Dato: 29 august 2008