HERBARIUM
Fjellkråkefot
 
Familie: Kråkefotfamilien
 
Latinsk Navn: Lycopodium annotinum ssp. alpestre

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Svarthatten på Fagerhaug i Oppdal kommune og på Innset i Rennebu kommune.

Dato:
18 juli 2020
22 juli 2012
13 september 2007