HERBARIUM
Fjell-lusegras
 
Familie: Kråkefot
 
Latinsk Navn: Hyperzia appressa

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Oppdal kommune.

Dato:
17 juli 2005
14 juli 2007