HERBARIUM
Fjell-løvetann
 
Familie: Korgplante
 
Latinsk Navn: Taraxacum sect. taraxacum

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet på vei opp til Sissihøa i Oppdal kommune.

Dato: 21 juli 2006