HERBARIUM
Fargetistel
 
 
Familie: Korgplantefamilien
 
Latinsk Navn: Carthamus tinctorius

Diverse opplysninger:

Denne planten er funnet på Solgården avfallsplass i Moss.

Dato: 28 september 2013