HERBARIUM
Falkbregne
 
Familie: Taggbregne
 
Latinsk Navn: Polystichum aculeatum

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Refsnes på Jeløya i Moss kommune.

Dato: 14.04.2007