HERBARIUM
Fagerklokke
 
Familie: Klokkefamilien
 
Latinsk Navn: Campanula persicifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Skjebergdalen i Sarpsborg kommune, og ved Otteid i Marker kommune.

Dato:

28 juli 2022 5 juli 2004