EditRegion6
HERBARIUM
Fagerfredløs
 
Familie: Nøkleblom
 
Latinsk Navn: Lysimachia punctata

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune.

Dato: 5 juli 2006