HERBARIUM
Engsnelle
 
Familie: Snellefamilien
 
Latinsk Navn: Equisetum pratense

Diverse opplysninger:

Dette bildet er tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune, og på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
04 mai 2022
10 juli 2006