HERBARIUM
Elvesnelle
 
Familie: Snellefamilien
 
Latinsk Navn: Equisetum fluviatile

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Sarpsborg Kommune. De stod i nordenden av Tunevannet.
Det er og tatt fra Skiptvedt kommune.

Dato:
8 juni 2016
30 mai 2005