EditRegion6
HERBARIUM
Dvergjamne
 
Familie: Dvergjamnefamilien
 
Latinsk Navn: Selaginella selaginoides

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oppdal kommune.

Dato:
18 juli 2020
10 juli 2006