HERBARIUM
Bymelde
 
 
Familie: Meldefamilien
 
Latinsk Navn: Chenopodium urbicum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oslo by.

Dato: 27 oktober 2011