HERBARIUM
Byhøymol
 
Familie: Slireknefamilien
 
Latinsk Navn: Rumex obtusifolius

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kanestraum i Tingvoll kommune.

Dato: 5 juli 2007