HERBARIUM
Bustsivaks
EditRegion8  
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Isolepis setacea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Andal sør i Bømlo kommune.

Dato:
07 juli 2020