HERBARIUM
Bustnype
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rosa villosa ssp. mollis

Diverse opplysninger:

Dette bildet ble tatt i Hvaler kommune, På Spyssøy på Bømlo og i Askim kommune.

Dato:
20 juni 2022
29 juni 2017
13 juni 2004