HERBARIUM
Buskvikke
 
 
Familie: Erteblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Hippocrepis emerus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Telemark, ikke langt fra Porsgrunn ved tunnellen.

Dato: 28 mai 2011