HERBARIUM
Buntsivaks
 
 
Familie: Sivfamilien
 
Latinsk Navn: Eleocharis multicaulis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Nordre Boksjø i Halden kommune.

Dato: 8 september 2014