HERBARIUM
Bulmeurt
 
Familie: Søtvierfamilien
 
Latinsk Navn: Hyoscyamus niger

Diverse opplysninger:

Planten ble funnet på Eløya i Rygge kommune.

Dato:
22juni 2018
5 juni 2004.