HERBARIUM
Bulkemispel
EditRegion8  
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Cotoneaster bullatus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Moster i Bømlo kommune.

Dato:
02 august 2023
30 juni 2020